Overzicht sessies per thema


Thema's

 

Pedagogisch / Visie

Leren en lesgeven met mobiele toestellen

Bart Boelen - Econocom

10:30 tot 11:15

In ICT is mobieler en kleiner maken al jaren de trend die we volgen. Desktops worden laptops, die laptops worden soms ook vervangen door tablets… Is mobieler en kleiner dan ook de beste weg om te volgen met je school? In deze sessie bekijken we de voordelen van mobiele devices zoals tablets. We zoeken antwoorden op de volgende vragen: • Waar liggen de voordelen? • In welke studierichtingen en pedagogische situaties is een tablet net een meerwaarde? • Wanneer is de desktop of laptop net ‘the way to go’? • Kiezen we een licht klein toestel of stevige laptop? • Is een pendevice de toekomst of een hype?

Reflectietools voor ICT op school: selfie en digisnap

Katrien Bernaerts en Jan Redant - Kenniscentrum Digisprong

11:45 tot 12:30

Het in kaart brengen van hoe digitale technologie op jouw school wordt ingezet is een eerste stap bij het ontwikkelen van een doordacht ICT-beleid op school. Daarnaast is het als leraar belangrijk om te weten hoe het met jouw eigen digitale competenties is gesteld. Daar bestaan tegenwoordig verschillende instrumenten voor. Tijdens deze sessie belichten Katrien Bernaerts en Jan Redant van het Kenniscentrum Digisprong twee tools die jou kunnen helpen bij het bepalen van de ICT-beginsituatie op school. Ze hebben het over SELFIE en hoe je SELFIE inzet om de mening van schoolleiders, leerkrachten en leerlingen te bevragen over ICT op school. Ook stellen ze het door het Kenniscentrum Digisprong ontwikkelde Digisnap voor dat leerkrachten in staat stelt om hun ICT-competenties in kaart te brengen én te verdiepen via een gepersonaliseerde leersuggestie met bijhorende ICT-opleidingen. Je krijgt praktijkvoorbeelden en de nodige achtergrondinformatie.

De klas heruitgevonden

Sara Lemaire - HP

11:45 tot 12:30

Onze wereld verandert razendsnel, ook die van het onderwijs. Scholen en leerkrachten worden massaal geconfronteerd met nieuwe trends en uitdagingen, waardoor de manier van lesgeven ingrijpend veranderd is. Het klaslokaal is daarentegen in de afgelopen jaren zo goed als onveranderd gebleven. Daar brengt HP nu verandering in. Samen een aantal partners toverde HP een klas om tot het ‘Heruitgevonden Klaslokaal’. De missie is duidelijk: jongeren beter voorbereiden op de vervolgstappen in hun studie en het professionele leven.

DigiSlim transformeren op school: hoe begin je eraan?

Elia Mariën - Fourcast for Education

13:30 tot 14:15

Door de Digisprong krijgt elke school heel wat extra budget om te besteden aan digitalisering. Ook in de opleiding van leerkrachten wordt extra geïnvesteerd. Wanneer je deze middelen goed wil inzetten, moet je in kaart brengen waar jouw team staat zodat je gerichte ondersteuning of professionalisering kunt inzetten om de gestelde ambities te behalen.

Hiervoor zijn er heel wat tools op de markt, zoals de Digisnap, de SELFIE via de Europese Commissie en DigiSlim via Fourcast for Education.
Tijdens deze sessie staan we stil bij het aanbod en waar je als school rekening mee kan houden om een keuze te maken. Je komt te weten hoe DigiSlim inzicht geeft in het huidige vaardighedenniveau in het platform waarvoor je als school gekozen hebt en daarmee handvatten geeft voor het gewenste nascholingsaanbod binnen je school of bestuur. Je ontdekt de voordelen van DigiSlim zoals de analyse door de pedagogische experten van Fourcast for Education, filters op maat van de school die het rapport nog meer op maat van jouw school maken en de combinatie van wetenschappelijke principes met onze jarenlange ervaring voor de klas.
Natuurlijk stopt het niet bij het afnemen van een bevraging: je moet de resultaten interpreteren, een selectie maken uit het opleidingsaanbod, het team betrokken houden en natuurlijk ook zorgen dat de trainingen omgezet worden in betere lessen. Om dit succesvol te implementeren, staan we stil bij 4 pijlers van verandering, namelijk analyse, ambassadeurs, training en communicatie.

Op het einde van deze sessie
• heb je een zicht van welke screenings er op de markt zijn;
• ken je de voordelen van DigiSlim;
• ken je de 4 pijlers van verandering en hoe deze bijdragen tot een geslaagd traject;
• heb je een idee hoe je aan de slag kan gaan met de resultaten van een screening van jouw school.

Hoe richt je een digitaal klaslokaal in van waaruit het leren kan starten?

Microsoft

13:30 tot 14:15

Met Teams heb je naast alle vormen van communicatie alle noodzakelijke elementen om een digitaal klaslokaal te maken dat zowel eenvoudig als krachtig en veelzijdig is. Het unieke aan Teams is dat je alles vanuit je digitale klas kunt organiseren zonder het overzicht te verliezen. In deze sessie leer je hoe eenvoudig het is om te starten met Teams en hoe je die digitale klas inricht met het oog op sterke leerervaringen voor je leerlingen. Ideaal voor elke vakleraar en leraar basisonderwijs die het overzicht wil bewaren en sterke leerervaringen aan leerlingen wil aanreiken.

Naar een krachtige blended / hybride leeromgeving

Joëlle Robberecht - Fourcast for Education

14:25 tot 15:10

Het transformeren van de leraren gaat niet alleen over het verbreden van de vaardigheden van docenten, maar ook over het veranderen van de denkwijze rond het effectieve gebruik van technologie om lesgeven en leren in het digitale tijdperk te ondersteunen. Hoe kunnen we effectieve leerstrategieën faciliteren in een blended en/of hybride leeromgeving? Verruim je didactische bagage om veelzijdig en doelgericht te variëren in werkvormen met de juiste tools.

DigX

Peter Declerck - Katholiek Onderwijs Vlaanderen

15:40 tot 16:25

DigX is een project van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ism VLAIO dat tot doel heeft de digitale competenties en mediawijsheid van de leraren te versterken zodat de leerdoelen van het Gemeenschappelijk leerplan ICT sneller kunnen gerealiseerd worden. In deze sessie verneem je meer over dit project.

Technische ICT-coördinatie

Maximaliseer Security - Zero Trust - Beschermingstools Ransomware

Microsoft

10:30 tot 11:15

Zero Trust is het basisprincipe van waaruit Microsoft veiligheid benadert. Microsoft wordt gezien als de referentie in zake security en staat daarom helemaal bovenaan in 5 Gartner Magic quadrants. In deze sessie leer je de kill-chain van een attack begrijpen en zaken als phishing, safe-links en safe-attachements op een juiste manier begrijpen. In real-time wordt een security situatie volledig uitgewerkt. Leer hoe met behulp van MFA, RBAC, Conditional Access, Emergency accounts, …. u uw tenant kunt beveiligen. Ontdek ook de Advanced Threat Protection mogelijkheden. Na deze sessie heb je een goed beeld van de mogelijkheden van de A5 security in Office 365 en zie je hoe de Microsoft security ook veel meer beschermt dan alleen de eigen cloud.

MS Teams automatiseren: praktijkvoorbeeld

David Vermonden - Heilig Graf Turnhout

10:30 tot 11:15

MS Teams is de snelst groeiende app ooit van Microsoft Leer waarom en wat best practices zijn aan de hand van een concreet uitgewerkte situatie in Heilig Graf Turnhout Per klas wordt automatisch een team aangemaakt met een kanaal per vak én een klasnotitieblok per vak zodat de notitieblokken klein blijven en snel laden. • Hoe pak je dat aan? Hoe worden leerlingen en leerkrachten automatisch in het juiste Team geplaatst? • Hoe koppel je voor elke leerling en leerkracht de Sharepoint bibliotheken van hun Team(s) automatisch in de verkenner?

Intune

Koen Wilms - Sint-Pietersinstituut Turnhout

11:45 tot 12:30

Zorg voor een eenvoudig beheer van de laptops in de klas of je Bring Your Own Device-project dankzij Endpoint Manager (Intune). Ontdek de (nieuwe) mogelijkheden van InTune & InTune for Education. Dankzij ‘Set up school pc’ of Autopilot kan je de apparaten in de klas in enkele minuten gebruiksklaar maken en deze centraal beheren. Wijs flexibele beheeropties voor mobiele (BYOD) apparaten en apps toe aan bepaalde groepen, zodat leerkrachten & leerlingen met hun favoriete apps kunnen werken en tegelijkertijd je gegevens & toestellen worden beveiligd.

Intune advanced

David Vermonden - Heilig Graf Turnhout

11:45 tot 12:30

Geavanceerde mogelijkheden met Microsoft Intune.

Met de Auto Application Updater for Intune kiest u uit meer dan 250 applicaties

Mike Uyttebroek - Signpost

13:30 tot 14:15

Geen zorgen meer over het imagen van uw bestelde laptops, geen lijsten meer die aangeven welke software voor welke laptop bestemd is. De nieuwe Signpost Auto Application Updater for Intune, die gekoppeld wordt aan uw Microsoft 365, is de oplossing die u vrijheid en efficiëntie biedt. Vroeger moest u op voorhand nadenken over de verschillende applicaties en software voor uw leerlingen en uw scholenteam. Nu kunt u eenvoudig achteraf per klassengroep of voor alle leerlingen de juiste applicaties en aanvullende software voorzien. Met één klik beslist u welke software voor welke laptops bestemd is. Alle beschikbare applicaties worden frequent geüpdatet en uw gebruikers beschikken altijd over de laatste versie. U kiest de gewenste applicaties voor de laptops van uw school uit onze uitgebreide bibliotheek met meer dan 250 applicaties.

Netwerkveiligheid start bij netwerkinventarisatie. Lansweeper demo

Pascal Savels - Vrije Technische Scholen Sint-Niklaas

14:25 tot 15:10

Hoe krijg je op een dynamische manier zicht op alle pc’s, intune-apparaten, netwerkcomponenten en software in je IT-omgeving en hoe kan je het beheer hierop afstemmen, ook qua GDPR? Een demo van de mogelijkheden tot inventarisatie met Lansweeper vanuit de ervaringen in onze school.

Azure AD

David Vermonden - Heilig Graf Turnhout

15:40 tot 16:25

Volgende topics worden getoond en uitgelegd: • best practices voor sync lokale AD naar Azure AD. • single sign on voor je leerlingen en personeel voor Word, Excel, Onedrive, Outlook, Smartschool, ... • automatische configuratie voor Outlook, Onedrive • dynamische groepen voor bv. licentietoewijzing • centrale authenticatie provider voor Smartschool, G-Suite, Adobe Creative cloud, ...

Administratie/automatisatie

Studie Blended Learning

Wouter Beulens - Thomas More

10:30 tot 11:15

Tijdens de lockdowns ten gevolge van de COVID-19-pandemie schakelden Vlaamse secundaire scholen noodgedwongen over naar online en blended onderwijs. Een consortium bestaande uit de Universiteit Gent, de Vrije Universiteit Brussel en de Thomas More Hogeschool voerde van februari 2021 tot februari 2022 onderzoek uit in opdracht van de Vlaamse Overheid naar hoe zes Vlaamse secundaire scholen (gedeeltelijk) online afstandsonderwijs vormgaven en welke mogelijkheden zij zagen in een meer structurele implementatie van blended learning in de toekomst. In de context van dit onderzoek werd een nieuw implementatiemodel voor blended learning in het secundair onderwijs ontwikkeld. Dit model kan inspiratie bieden aan scholen die in de toekomst verder aan de slag willen gaan met blended learning. In deze sessie wordt het ontstaan van het model toegelicht. Op basis van een praktijkbijdrage die naast het onderzoeksrapport voor dit OBPWO-onderzoek werd opgeleverd, worden de verschillende bouwstenen van het model (ondersteunende condities en ontwerpprincipes) concreet beschreven.

Aanbod DOKO van ICT-gerelateerde diensten en producten

Dirk Vanstappen - Katholiek Onderwijs Vlaanderen - DOKO

11:45 tot 12:30

DOKO fungeert binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen als aankoopcentrale voor het uitrollen van raamovereenkomsten. Je kunt er ook terecht voor juridische ondersteuning en advies met betrekking tot de wetgeving overheidsopdrachten, voorbeeldbestekken, vormingen ... DOKO heeft verschillende lopende raamovereenkoimsten van ICT-gerelateerde diensten en producten. In deze sessie krijg je een overzicht hiervan met verdere duiding. Er wordt ook ingegaan op vragen.

Remote en Blended Learning 2 jaar na Covid-19

Gino De Meester - Katholiek Onderwijs Vlaanderen

13:30 tot 14:15

Instellingen in heel de wereld hebben zich de laatste 2 jaar moeten zich aanpassen om -versneld- remote en blended aan de slag te gaan om zo onderwijs aan de leerlingen te kunnen blijven aanbieden. Bij het aanschaffen en implementeren van deze oplossingen werd vaak een haastige beslissing genomen waar er vaak geen rekening gehouden werd met de gdpr.

Verzekeringen 'Alle Risico’s Elektronica' en 'Cyberrisico’s'

Olivier Deryckere - Katholiek Onderwijs Vlaanderen - IC-Verzekeringen - CHUBB

13:30 tot 14:15

Als school kan je inschrijven op de raamovereenkomst voor een verzekering 'Alle Risico’s Elektronica' en deze voor een verzekering 'Cyberrisico’s'. Je krijgt een toelichting over de inhoud van beide verzekeringen.

Van ICT-coördinator naar ICT-team: hoe maakt een school de transitie?

Ella Desmedt - Idea Consult

14:25 tot 15:10

ICT-coördinatoren spelen een sleutelrol in het ICT-schoolbeleid. In het kader van het Europees project ‘Digitale transformatie in het Vlaamse onderwijssysteem: hervorming van ICT-teams op school’ onderzocht IDEA Consult hoe ICT-coördinatoren versterkt kunnen worden en breder ingebed in een teamgerichte ICT-werking, om richtlijnen voor scholen te kunnen ontwikkelen. De onderzoekers stellen hun resultaat voor aan het publiek en lanceren via Mentimeter de discussie.

Smartschool Analytics

Eddy Willems - Smartbit

14:25 tot 15:10

Tijdens deze sessie vertelt Eddy Willems, voormalig algemeen directeur van het Sint-Franciscuscollege te Heusen-Zolder, hoe je best aan de slag kan gaan met Smartschool Analytics. Hij geeft je tips & tricks voor een succesvolle start en staat ook stil bij valkuilen die je best kan vermijden. Als ervaringsdeskundige in verschillende pedagogische en beleidsfuncties kan hij als niemand anders zijn publiek boeien met talrijke inzichten uit de schoolpraktijk. Eddy stond mee aan de wieg van Smartschool Analytics. Als ICT-coördinator is het verhelderend om deze sessie bij te wonen omdat je op deze manier ook zicht krijgt op het grotere proces waarbinnen een technisch tool als Smartschool Analytics kan ingezet worden binnen je school.

Toolbox

Geert Huylebroeck en Tom Germijns - KOBA

15:40 tot 16:25

Toolbox is een webgebaseerd softwareplatform dat heel wat hulpmiddelen biedt om de schooladministratie en vooral de taak van de ICT-coördinator te vereenvoudigen. Door het automatiseren van dagelijkse taken wordt de kans op fouten gereduceerd en komt er meer tijd vrij voor andere zaken.

Data-analyse als beleidsondersteunend instrument

Marc Devijver - Iddink

15:40 tot 16:25

Beleidsinformatie van Iddink ontwikkelt, op basis van beschikbare data, interactieve dashboard- en analyseoplossingen op maat van scholengroepen. Zo heeft een beleidsteam data beschikbaar, leesbaar en bruikbaar voor alle lagen binnen de schoolorganisatie. Data-analyse heeft een duidelijke meerwaarde. Onderwijsinstellingen zijn complexe organisaties om te besturen en worden geacht controle te hebben over hun bedrijfsvoering en onderwijskwaliteit. Niet alleen vanuit het perspectief van verantwoording, maar ook vanuit visie en sturing van de organisatie daarop. Door data uit verschillende systemen te koppelen, worden waardevolle inzichten gegenereerd.

Totaaloplossing voor de schooladministratie, het financieel beleid en het leerplatform

Laure Fannes - Wisa

15:40 tot 16:25

Wisa, Count-e en partners voorzien een digitale totaaloplossing voor personeelsleden, leerlingen en ouders op het gebied van: administratie, financiën, beleid, communicatie en het educatieve. Tijdens de uiteenzetting worden onder andere Schoolware, Quickstage en PowerBi behandeld.

Caspr: Nieuw schoolplatform als schil rond Microsoft 365

Jo Neve, Jordi Stevens en Tom De Bruyne - Broederschool Sint-Niklaas

15:40 tot 16:25

Toen SOL ermee stopte stelden we onze scholen voor nog 2 jaar te werken met SOL. In tussentijd zouden wij werken aan Caspr. Ondertussen is Caspr aan zijn 2de schooljaar bezig. En wat nu? Enkel voor onze scholen of uitbreiden? Ons verhaal.

Basisonderwijs / STEM

Aan de slag met STEM in de lagere school

Jeroen Cuypers - Rato Education

10:30 tot 11:15

Leren programmeren met LEGO Education Spike Essential

Smart Symbols : ondersteunende technologie voor de kleuterleerkracht

Jan Driessens en David Minne - Fourcast for Education

11:45 tot 12:30

Smart Symbols richt zich op kleuteronderwijs met een nieuw online platform (SaaS) voor planning, observatie, registratie en evaluatie waarin naast de leerkracht, ook de kleuter actief betrokken wordt.

Minecraft

Luk Van den Bossche - VBS Sint-Jozef Overmere

13:30 tot 14:15

M:EE meer dan een game (Minecraft Education Edition) We Bekijken enkele praktijkvoorbeelden van Minecraft als leeromgeving. We bekijken in een demo enkele basishandelingen om Minecraft Education Edition te kunnen inzetten in je klas

Apps maken met ZIM-kids voor kids

Karel Rosseel - Wonderwijs Haasdonk

14:25 tot 15:10

Creatief Digitaal programmeren hoort bij STEM + ART = STEAM-onderwijs om kinderen te kunnen aansporen om creatief aan de slag te gaan met code en afbeeldingen werd in Canada //ZIMjs.com/kids/slate uitgebracht. Dit is echter in Vlaanderen nog weinig bekend en daarom willen wie iets aan veranderen.

Whizzkids

Guido Vermaerke - Whizzkids

15:40 tot 16:25

Whizzkids organiseert netoverschrijdende, gratis online wedstrijden waarbij ICT-integratie centraal staat. Voor ICT-coördinatoren is Whizzkids een ideale manier om het pedagogische en didactische luik van hun opdracht te realiseren. Naast de wedstrijd bieden we ook didactische, pedagogische en mediawijze tips aan voor de leerkracht. De klasleerkracht kan het proces zelf in handen nemen en de ICT-coördinator kan sturen en coachen waar nodig. In het schooljaar 2021-2022 namen 1660 klassen uit 570 basisscholen deel. De wedstrijd bestaat uit 3 vragenreeksen van telkens 15 vragen en loopt van begin oktober tot eind februari. Er zijn gedifferentieerde opdrachten voor het vierde leerjaar, vijfde leerjaar en zesde leerjaar. Voor elke vragenreeks krijgt de klas 4 weken de tijd. We creëren een krachtige leeromgeving waar zowel leerlingen als leraren samen kunnen groeien in verantwoord mediagebruik. De wedstrijd wordt afgesloten met online halve finales per leerjaar met telkens 50 klassen. De finale Whizzkids basisonderwijs gaat door in Walibi met 30 klassen. Met de tweewekelijkse Qwhizzkids en de tweemaandelijkse Whizzkids Challenge bieden we ook het hele schooljaar door gratis online gedifferentieerde opdrachten aan. In deze sessie geven we: • voorbeeldvragen om de opbouw van de wedstrijden te verduidelijken. • de koppeling met de ICT-eindtermen en de verschillende leergebieden. • tips om de wedstrijd in te plannen zodat het geen extra opdracht wordt voor de leraar. • voorbeelden van werkvormen hoe je de wedstrijd kan integreren in je lessen.

Digitaal leren en evalueren

Klassieke schoolboeken vervangen door Digitale Methode

Bert De Weirdt - Signpost

10:30 tot 11:15

Onze leerwerkboekvervangende Digitale Methodes bieden via een digitaal platform alle leerinhoud aan op een heldere en gestructureerde manier, conform de nieuwe eindtermen van het secundair onderwijs. Leerkrachten-auteurs creëerden een weldoordachte mix van tekst, schema’s, interactieve en activerende werkvormen, lesvideo’s, animaties, digitale oefeningen en veel meer. Alle leerinhoud wordt in een geïntegreerd geheel weergegeven, via dezelfde structuur doorheen de verschillende methodes. Leerkrachten kunnen alle inhoud aanpassen, eigen materiaal toevoegen en zo Digitale Methode volledig naar hun hand zetten. Alleen wanneer het zinvol is maakt Digitale Methode gebruik van papier. Zo bieden we de Studeergids aan voor de leerlingen, alsook vele downloadbare werk- en oefenbladen, oplossingen, evaluatiefiches, onderzoeksopdrachten en langere leesfragmenten. Via de leraarskamer bieden we leerkrachten nog veel meer ondersteunend materiaal aan zoals bv. toetsen en jaarplannen. Digitale Methode is zowel klassikaal inzetbaar als gericht op het zelfstandig werken van de leerling en maakt differentiatie nu écht mogelijk.

e-learning didactiek en STEM

Evelyne Vanden Bosch - Brightlab/IMEC

10:30 tot 11:15 en van 11:45 tot 12:30

De deelnemers worden bekend gemaakt met e-learning didactiek voor STEM. De focus wordt hierbij gelegd op het gebruik van digitale trajecten waarbij de leerling individueel en zelfstandig kan leren. Didactische principes als blended learning en flipped classroom komen aan bod.

i-Learn

Inke De Leeuw - i-Learn

13:30 tot 14:15

i-Learn reikt leerkrachten digitale tools en ondersteuning aan om eenvoudig leertrajecten op maat van elke leerling te creëren met een aanbod aan bestaande educatieve tools, en dit volledig gratis. Hiermee kan de leerkracht leertrajecten op maat creëren, over verschillende tools heen. Leerlingen ook zelfstandig aan de slag in alle tools via de Vrij Leren-tab. De i-Learn Academy zorgt voor ondersteuning en begeleiding van de leerkrachten om dit portaal en gepersonaliseerd leren goed in te zetten tijdens hun lessen.

Digitaal evalueren in de praktijk

Frederik Vanhoo - Sint-Lievens Business Gent

14:25 tot 15:10

In deze sessie starten we met het gebruik van Safe Exam Browser (SEB) en hoe dit geïmplementeerd wordt binnen BookWidgets. We bekijken ook de integratie van SEB met bv. Excel of Geogebra. Maar hoe komt SEB terecht op de Digisprong-toestellen? Intune/Microsoft Endpoint Manager biedt hier een oplossing. Bestaat er ook een alternatief voor SEB op Chrome OS? Jazeker, via Kioskmodus. Hier gaan we niet diep op in, maar het wordt wel meegegeven. Daarnaast worden ook nog andere praktische digitale evaluatievormen getoond als de tijd het toelaat

Zet in op een leercultuur met Viva learining

Microsoft

14:25 tot 15:10

Viva Learning is een learning experience platform dat al je eigen leercontent en alle cursussen van MS Learn en Office 365 Learn binnenbrengt in je school. Door de sociale component van Viva en de eenvoudige ontsluiting van deze leerinhouden zet je makkelijk in op professionele ontwikkeling met een echte leercultuur als gevolg.

Cool

Thomas Bettens - Cloudwise

15:40 tot 16:25

COOL is één platform waar leerlingen al hun applicaties (klaargezet door de leerkracht, per klas) kunnen terugvinden. Verder is het gesynchroniseerd met alle administratiesystemen zoals Smartschool of Google Workspace. Kinderen kunnen inloggen met plaatjes, QR of wachtwoorden - afhankelijk van hun leeftijd. De leerkracht houdt gemakkelijk regie in de klas door de functie 'meekijken' Hiermee kan je zien welke tabs openstaan, ze sluiten, devices of tabbladen vergrendelen, live meekijken en zoveel meer. Er zit ook een kioskmodus ingebouwd, de COOL Check, voor veilig en gemakkelijk digitaal te toetsen of examens af te nemen. Hiernaast zijn er nog vele functionaliteiten handig voor leerling, leerkracht en ICT-coördinator.

Klasmanagement

Cool klasmanagement

Thomas Bettens - Cloudwise

10:30 tot 10:50

COOL is een uitgebreid platform waarin we hier kort ingaan op de functie van het klasmanagement De leerkracht houdt gemakkelijk regie in de klas door de functie 'meekijken' Hiermee kan je zien welke tabs openstaan, ze sluiten, devices of tabbladen vergrendelen, live meekijken en zoveel meer.

Faronics Insights

Frank Bevers - Faronics

10:55 tot 11:15

Houd uw leerlingen bij de les met Faronics Insight: zie in één oogopslag waarmee ze bezig zijn en zet eventueel hun scherm uit, communiceer 1:1, deel uw scherm, neem testen af, beperk internet & app gebruik! Geschikt voor Windows, macOS, iOS,Android & ChromeOS

Impero Classroom

Georgina Beels - Netop - Impero

15:40 tot 15:30

Impero Classroom - Multi-platform Cloud Classroom Management met Microsoft 365 Teams integration, Azure AD en Google Classroom Sync Demo. Leerlingen werken steeds vaker met een Windows Laptop of Chromebook in de klas. Docenten hebben overzicht nodig van de activiteiten van leerlingen op computers tijdens de les om hen goed te kunnen begeleiden en hun focus te houden. In deze praktische sessie, laat Georgina Beels van ProApptive (distributeur van de Impero en Netop software) zien, hoe de Impero Classroom software, op een eenvoudig manier docenten, assisteert in de les met computers. Georgina zal ook in het kort uitlegen hoe systeembeheers de software kunnen sychroniseren met Azure AD of Google Classroom en hoe docenten rechtstreeks vanuit Microsoft Teams of de Impero Backdrop URL direct overzicht hebben op de computers van hun leerlingen in de klas.

Workshop / STEM

STEAM-onderwijs via het gloednieuwe MakerStudio-platform

Stijn de Mil - Fablab factory

Hele dag 10:30 tot 11:15 - 11:45 tot 12:30

FabLab Factory blijft de grenzen om STEAM-onderwijs te faciliteren verleggen. In 2022 lanceerde het MakerStudio - een browser-gebaseerd platform waarmee leerlingen en leerkrachten aan de slag kunnen om vectorieel te tekenen en resultaten meteen naar een waaier van machines te brengen. Met 1 interface worden vinylsnijders, lasersnijders, borduurmachines en tekenrobots toegankelijk voor iedereen. Tijdens deze sessie gaan jullie aan de slag met makerstud.io om binnen de 45min een design te maken dat vervolgens in de loop van de ICT-coördinatordag op een machine naar keuze zal gefabriceerd worden.

Aan de slag met STEM in de lagere school

Jeroen Cuypers - Rato Education

10:30 tot 11:15

Leren programmeren met LEGO Education Spike Essential

Aan de slag met STEM in de middelbare school

Jeroen Cuypers - Rato Education

11:45 tot 12:30

Introductie LEGO Education Spike Prime

Bedrijfssessies

Microsoft licenties: van volledig gratis tot full A5

Kris Vande Moortel - Microsoft

13:30 tot 14:50

Er zijn altijd heel wat vragen over Microsoft licenties voor onderwijs. Hier geven we een volledig overzicht van wat er in de volledig gratis versies voor onderwijs tot in het volledige pakket van M365 A5 zit. Leer alles over MSKIS en ook de nieuwe device licenties. Deze device licenties kunnen voor sommige scholen een heel groot voordeel betekenen. Ook Windows 11 SE komt aan bod. Wat is het en voor is het meest geschikt.

Cybersecurity

Telenet

13:55 tot 14:15

Cybersecurity in scholen.

Academic Software als inclusief digitaal vertrekpunt – praktijkvoorbeeld

Lieke Veenhuizen - Signpost

13:30 tot 14:50

Via onze ontzorgende Academic Software oplossing, voorzien we ondersteuning bij de digitale transformatie van secundaire scholen. Met Academic Software bieden we een antwoord aan scholen, ICT, medewerkers, leerkrachten en leerlingen om 100% van de digitale assets die nodig zijn tijdens het leertraject, eenvoudig beschikbaar te stellen met de nodige licenties en ondersteuning. Hybride- en gedifferentieerd leren is het nieuwe normaal. Dat doet u op school, thuis, onderweg en dit op alle mogelijke apparaten. We laten jullie graag kennismaken met Academic Software, aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

Digitaal leren

Marc Devijver - Iddink

13:55 tot 14:15

Een persoonlijke digitale boekentas waarin alle online lesmateriaal aangeboden wordt (aanbiedingen van uitgevers, digitaal lesmateriaal van de leerkrachten of online cursussen). Dit startportaal maakt de toegang tot lesinhouden laagdrempelig en versterkt het gebruik van ICT.

1-op-1 project met Chromebooks

Olav Adami - Fourcast for Education

14:25 tot 14:45

7 digitale trends

Cloud communications

14:50 tot 15:10

7 digitale trends die je als school zeker niet mag missen